O mně

Jelikož jsem si od svého dětství kladl složité otázky (o podstatě života i toho kdo jsem), jsem celoživotním studentem filosofie a spirituality. Z tohoto statutu pro mne byla jasná volba studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde je základem všeobecná propojenost oborů filosofie, psychologie, sociologie, antropologie a historie. Má profilace je zaměřena především na psychologii a filosofii. Než jsem se však dostal k oficiálním studiím na UK prošel jsem si složitým hledáním...

Vždy mě přitahoval Východ a jeho různá umění. V 11 letech jsem začal studovat a cvičit, na principech Zenu zakládající se, Aikido (cesta harmonie s vesmírem) a později čínské kung-fu (bojovému umění) Wing Chun (krásné jaro), kde jsem zároveň prohloubil i své zkušenosti s čínskými cvičeními jako je silovější i relaxačně "meditační" chi-kung. Protože jsem ale stále nenacházel učitele, který by splňoval atributy, mého v té době idealizovaného učitele (klidného mistra a taoistického mudrce), vedla má cesta dál k setkání s "vnitřním mistrem" a začal jsem praktikovat meditaci vipassana (buddhistický theravádový přístup). 

Přitahovaly mě ale také západní přístupy a metody poznávání, např. Ericksonovská hypnoterapie, Gestalt terapie nebo Transakční analýza; či více spirituálně laděné přístupy transpersonální psychologie, např. Jungovská analytická psychoterapie - především práce s imaginací a archetypy, Psychosyntéza, nebo velmi experimentální metoda holotropního dýchání MUDr. Stanislava Grofa, kde se mi začala organizovat má cesta k pomáhající profesi a práci s lidmi, věnoval jsem se nejprve masážím a nápravám páteře a kloubů pomocí Dornovy metody a později i Osteopatie. Cesta se tak zjemňovala - pokračoval jsem ve studiu Kraniosakrální terapie a Somatoemocionálního uvolnění (celkem 150h). Zde mi došlo, jak propojeně funguje tělo a mysl. Navíc celé toto studium bylo obohaceno o buddhistické zkušenosti mého učitele, v té době měl více než 30ti letou zkušenost s praktikováním tibetské tradice Gelugpa (tibetsky དགེ་ལུགས་པ་) pod vedením tibetských lámů, i z jeho vědecké (doktorské) činnosti ve fyzice. V této době jsem ještě rozvíjel své manuální schopnosti ve strukturální a viscerální osteopatii. Začalo mi docházet, jak jsou starověké taoistické texty tradiční čínské medicíny výstižné a zachycují, to co moderní přístupy poznávají a znovu popisují. Zde jsem si řekl, že studia a "vnějšího" seberozvoje bylo prozatím dost a je třeba se na chvíli zastavit a přezkoumat vše znovu "zevnitř" v mém vědomí. Zde sehrála svou roli také má zkušenost s Gestalt přístupem i jeho technikami a následně jsem strávil několik let v hlubokých meditačních praxích - shikantaza (druh japonské zenové meditace školy Sótó). Protože jsem ale neměl žádné vedení "mistra", abych se mohl v sobě lépe orientovat, vyhledal jsem vhodného psychoterapeuta, ke kterému jsem v rámci tohoto času - přes tři roky - každý týden docházel. Zde jsem poznal na tělo orientovaný Biodynamický psychoterapeutický přístup a Daseinsanalýzu.

Letité meditační zkušenosti v kombinaci se západními přístupy psychoterapie mě nasměrovali  k větší jemnosti a hlubší práci s neustálým uvědomováním. To mě velmi nabudilo pokračovat dále v ještě intenzivnější formě psychoterapeutické práce a vstoupil jsem do pětiletého komplexního výcviku v Dynamické psychoterapii s důrazem na psychosomatiku, jelikož touto specifickou prací se již dekádu zabývám. Na tomto výcviku mě přitahovala nejen jeho celostní orientace na tělo i mysl a zároveň propojení různých terapeutických směrů, které do sebe integruje, ale také jeho rozšířená návaznost na Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci. 

Mimo to, mám vlastní rodinu s třemi dětmi, občas se aktivně věnuji hudbě (kytara, bicí), miluji kvalitní sypaný čaj, se kterým se také můžete setkat v rámci terapeutických sezení u mě. 


Praxe a zkušenosti

 • Od r. 2010 praxe v oblasti masáží, diagnostiky a nápravy pohybového aparátu
 • 2 roky studia Kauzální medicíny (Kraniosakrální terapie a Somatoemocionální uvolnění)
 • Individuální sebezkušenost v Dynamické psychoterapii, Gestalt terapii, Biodynamické psychoterapii, Daseinsanalýze, Ericksonovské hypnoterapii, holotropním dýchání
 • Více jak 1000h sebezkušenosti v psychoterapeutických přístupech + stovky hodin meditační praxe (shikantaza, vipassana, samathá, mettá)
 • Letité zkušenosti z oblasti východních a západních terapeutických metod
 • Více než 11 let soukromé terapeutické praxe
 • Podstupuji pravidelné supervize (1x týdně)


V současnosti

 • Od r. 2011 provozuji privátní terapeutickou praxi na Praze 4
 • Celostní terapie založená na práci s tělem a myslí v psychodynamickém přístupu
 • Lektor kurzů mindfulness a osobnostního rozvoje

 • Vzdělání / certifikáty / výcviky

  • Studium humanitní vzdělanosti FHS-UK (psychologicko-filosofická profilace)
  • Pětiletý komplexně vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní - psychosomatický přístup (Mgr. Jan Knop a Mgr. Marie Zemanová - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.), 2018-2023
  • Hypnoterapie (PhDr. Jiří Zíka - Praha), 2015
  • Osteopatie v praxi lékaře a fyzioterapeuta (Monsieur Bernard Lanta - Centrum komplexní péče Dobřichovice), 2012
  • Kauzální medicína II. / Somatoemocionální uvolnění II. (Dr. Giovanni Conchin-Color-life centrum Dolní Podluží), 2012
  • Kauzální medicína I. / Somatoemocionální uvolnění I. (Dr. Giovanni Conchin-Color-life centrum Dolní Podluží), 2011
  • Základy Kauzální medicíny II. / Kraniosakrální terapie II. (Dr. Giovanni Conchin-Color-life centrum Dolní Podluží), 2011
  • Základy Kauzální medicíny I. / Kraniosakrální terapie I. (Dr. Giovanni Conchin-Color-life centrum Dolní Podluží), 2011
  • Breussova masáž (fyzioterapeutka J. Císařová - Akademie Remako Liberec), 2010
  • Dornova metoda (fyzioterapeutka J. Císařová - Akademie Remako Liberec), 2010
  • Masér pro sportovní a rekondiční masáže (I-Centrum - Děčín), 2010